La igualtat de gènere consisteix en què els homes i les dones tenguin els meteixos drets.

Que es la igualtat de genere?

"La igualtat de gènere és un principi constitucional que estipula que homes i dones són iguals davant la llei", el que significa que totes les persones, sense cap distinció tenim els mateixos drets i deures davant de l'Estat i la societat en el seu conjunt. La igualtat de gènere es basa que qualsevol membre de la societat és tan respectable i vàlid com tots els altres, sense distinció de sexe.